കരോലിനയുടെ ചെകുത്താന്മാർ!!

കരോലിന, ആത്മതത്വമറിയുന്നതിലും വലിയ ആനന്ദമെന്താണ്? നിന്റെ പരിശുദ്ധമായ.. പൂർണ്ണമായ സത്തയുടെ വിശുദ്ധപ്രതിഭലനമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചവും പ്രപഞ്ചാധീതവും എന്ന അറിവിലും വലിയൊരാനന്ദമുണ്ടോ?

അഖണ്ഡവും ആത്യന്തികവും സർവ്വത്തെയും അധികരിച്ചു നിലകൊള്ളുന്നതുമായ പൂർണ്ണാവബോധത്തിന്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രം നീതന്നെയെന്ന തിരിച്ചറിവുകളിലുമുപരി മറ്റെന്താനന്ദമാണ് നിനക്ക് സ്ഥായീഭാവം നൽകുക?

ഒരിക്കൽ നീയതറിയുമ്പോൾ നീയനുഭവിക്കുന്ന, നിർഭയത്വത്തിൽനിന്നും ഉടലെടുത്ത പൂർണ്ണസ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ നിൻറെ കാമനകളുടെ എക്കൽമണ്ണിൽ നന്മമരങ്ങൾ വെളുത്ത പൂക്കളെ പ്രസവിക്കും. അതായിരിക്കും നിന്റെ വിളവെടുപ്പു കാലം. വസന്തകാലത്തിന്റെ ആഗമനത്തിനായി നിനക്കൊരിക്കലും കാത്തിരിക്കേണ്ടിവരില്ല…
പ്രഭുല്ലമായ നിന്റെ ബോധം സമയകാലങ്ങളെ
അതിക്രമിച്ചുനിലകൊള്ളുന്ന നിതാന്തവാസന്തങ്ങളുടെ ആദിസ്പന്ദനത്തിൽ വിലയിച്ചിരിക്കുന്നു.

ജനലഴികൾക്കപ്പുറത്തെ വിശാലകാഴ്ചകളിലേക്ക് മിഴിതുറന്നുവെച്ച ‘ഒഥല്ലോ’ എന്ന നിന്റെ കറുത്ത പൂച്ചയെപ്പോലെ ഉണർവിനുമപ്പുറത്തെ അനന്തബോധത്തിലേക്ക് നിന്റെ മിഴികൾ നങ്കൂരമിടപ്പെടും..

ജനനമരണങ്ങളുടെ നിരന്തര ചക്രവ്യൂഹങ്ങളെമറികടന്ന് പൂർണ്ണപ്രകാശത്തിന്റെ ഉറവിടത്തിൽ നിന്റെ ബോധം സാക്ഷീഭൂതയായി നിലകൊള്ളും.

കരോലിന, ഇതാണ് സത്യം. ഒരിക്കൽ നീയിതറിയുമ്പോൾ നീയൊരു സൂഫിയാകും… നാഥും ബൌദ്ധയുമാകും. കാരണം, യാഥാർഥ്യത്തെ നീ അറിയുകയും അഭിമുഖീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. നീയൊരു യോഗിനിയായിരിക്കുന്നു. വികേന്ത്രീകരിക്കപ്പെട്ട നിന്റെ ഊർജ്ജസ്പന്ദനങ്ങളെ ഏകമുഖമാക്കിയിരിക്കുന്ന നീ സത്യം ദർശിച്ചിരിക്കുന്നു.

എനിക്കു മുൻപിൽ നീയനാവൃതമാക്കിയ ഈ നഗ്നമേനിയുടെ ത്രിമാനവടിവുകളിൽ എൻ്റെ കാമനകൾക്കിനി അഗ്നിപടർത്തുവാനാകില്ല. ശരീരംകൊണ്ടുള്ള നമ്മുടെ ഉണർവറിവുകൾ ഇവിടെ അസ്തമിച്ചിരിക്കുന്നു.

നീ എൻ്റെമുൻപിലവതരിച്ച മഹാദേവിയാണ്. പ്രപഞ്ചം പ്രതിഫലിക്കുന്ന ഈ നീലക്കൺകളുടെ സുഖദമായ ആർദ്രതയിൽ എൻറെ പ്രാണനിലെ അഗ്നിസ്ഫുലിംഗങ്ങളുടെ കിതപ്പുകളാറുന്നു. നിൻറെ വിരൽചൂണ്ടിയ നേർരേഖയിൽ വെയിൽത്തിളപ്പുകളുടെ ഉച്ചകൾ ചുണ്ടനക്കുമ്പോൾ നമുക്കിടയിലെ വഴികൾ വേർപിരിയുന്നു..

കരോലിന നീ, പതിനാറു വർഷങ്ങൾക്കുമുൻപ് ഋഷികേശത്തെ ശിവാനന്ദ ധർമ്മസ്പത്രിയിൽ മരണം കാത്തുകിടന്ന എൻ്റെ മുമ്പിൽ അവതരിച്ച സിദ്ധവിദ്യാപ്രിയങ്കരിയായ മഹാകാളിയെപ്പോലെയാണ്. നിന്നിൽ പ്രപഞ്ചം സ്പന്ദിക്കുന്നു. നീ വസ്ത്രങ്ങൾ എടുത്തണിയുക.. യാത്രയാവുക.. നിൻറെ ചികിതചിന്തകളുടെ ചെകുത്താന്മാരെ എനിക്കുനൽകുക. എൻ്റെ കമണ്ഡലുവിലെ വിശുദ്ധ ജലത്താൽ അവ പവിത്രീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ആസന്നമായിരിക്കുന്ന ഈ മഞ്ഞുകാലത്തെ നിൻറെ കാലടികളിൽ വിടരുന്ന, വസന്തത്തിൻറെ ഗന്ധമുള്ള ഓറഞ്ചു പൂക്കൾ വിമലീകരിക്കട്ടെ…

നാമൊരിക്കലുമിനി കണ്ടുമുട്ടുവാനിടവരാതിരിക്കട്ടെ. നിനക്കു നന്മകളുണ്ടാകട്ടെ!!

Advertisements

One thought on “കരോലിനയുടെ ചെകുത്താന്മാർ!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s