എന്റെ പ്രതികാരം

ഒരു കൂതറ വെബ് സൈറ്റ് വഴി ഇന്നലെയാണ് ”മഹേഷിന്റെ പ്രതികാരം” കണ്ടത്. എവിടെയൊക്കയോ എന്റെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു നില്ക്കുന്നതുപോലെ തോന്നി. എനിക്കുമുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ അതേപേരിൽ ഒരു സൗമ്യ-…

Source: എന്റെ പ്രതികാരം

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s